Tallriksfjädrar kan optimeras på olika sätt

När det gäller cylindriska fjädrar så består de oftast av verksamma varv, respektive ändvarv.  Den här typen av fjädrar kan designas med syfte att ge linjär fjäderkraft, såväl som progressiv sådan. Du hittar mer info på www.tilka.se

Om man varierar stigningen får man en fjäder som har progressiv fjäderkraft. Cylindriska fjädrar kan på ett bra sätt hanteras automatiskt. Detta ger stora fördelar inom produktion. där den här typen av fjäder är vanligt förekommande.

Fjädrar av cylindrisk art finns också i böjd form, i axiell riktning.  Detta användbart när det är viktigt att kompensera för sidledskrafter som har påverkan på stötdämparen. Tallriksfjädrar är vanligt förekommande.

Tallriksfjädrar vanligt inom produktion

Koniska varianter är vanligt förekommande när man har minimalt utrymme för fjädring i systemet. Dessa är normalt öppna i änden, men ibland används en inkoning. Den här typen av fjäder kan konstrueras på flera sätt, både med progressiv och linjär fjäderkraft.

Linjär kraft uppnås via ändring av stigning. Detta gör att fjäderkraften hålls konstant genom hela världen. Detta görs i enlighet med diametern på fjädern. När denna ökar, så ökas också stigningen.

En annan typ av spiralfjäder som är vanligt förekommande är ett så kallat mini-block. Deras varv är utformade på ett annat sätt. De flesta av dessa går i stället innanför varandra när man trycker ihop fjädern. Detta gör att längden kan reduceras kraftigt, oberoende av vilket material man använder. 

Även dessa kan ha både linjära eller progressiva egenskaper. Detta åstadkoms då genom att antingen använda sig av linjärt eller progressivt material. Om man använder sig av linjärt sådant, så minskar risken för fjäderbrott.

Tallriksfjädrar är ett annat vanligt alternativ. De kan också varieras på många olika sätt för att få rätt egenskaper när det gäller fjäderkraft, hållbarhet och liknande.​